Nu op Wild : WILD @ NIGHT

LUISTER LIVE
WILD Now Playing
WILD On Air

Actievoorwaarden

Door deelname aan prijsvraagacties, gaat de deelnemer akkoord met de volgende algemene actievoorwaarden:

Gewonnen prijzen kunnen niet voor geld worden ingewisseld.
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar, derhalve is de prijs niet overdraagbaar aan andere personen.

Winnaars worden bekend gemaakt in de radio-uitzendingen van Wild Hitradio en/of op de webpagina en/of via de app van Wild Hitradio
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaars en deelnemers geven Wild Hitradio toestemming naam, woonplaats en beeltenis te gebruiken in radioprogramma’s, op internet en via andere communicatie van Wild Hitradio.
De winnaar zal niet in discussie treden met de sponsor over de gewonnen prijs. De prijs die schriftelijk is afgesproken tussen Wild Hitradio en de sponsor is de uiteindelijke prijs die de winnaar ontvangt.

De winnaar verneemt telefonisch of via email of via de app van Wild Hitradio dat hij of zij gewonnen heeft.

De sponsor van de prijs is te allen tijde verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van goed functionerende producten, evenals een correcte afhandeling van de gewonnen prijs.
Wild Hitradio kan dientengevolge nooit aansprakelijk worden gesteld (door de winnaar) voor het in gebreke blijven van de sponsor en diens producten.

Een winnaar is na deelname aan een actie gedurende zes maanden uitgesloten van deelname aan prijsacties op Wild Hitradio.

Indien achteraf blijkt dat een winnende deelnemer korter dan zes maanden voorafgaand aan de betreffende prijsacties ook al gewonnen heeft op Wild Hitradio, dan kan de winnaar geen aanspraak maken op de prijs.

Privacy
Ten behoeve van de afwikkeling van de actie is het noodzakelijk dat de door de deelnemer verstrekte gegevens (zoals naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer) worden geregistreerd door Wild Hitradio. Indien de prijs door de prijssponsor geleverd wordt, zullen de verstrekte gegevens over de prijswinnaar ter uitvoering van de overeenkomst noodzakelijkerwijs ook aan de prijssponsor ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast verleent de deelnemer door deelname toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van marketing activiteiten van Wild Hitradio, waaronder begrepen het informeren van de deelnemer over (commerciële) diensten en producten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door Wild Hitradio worden aangeboden; om direct mailings aan de deelnemer te zenden die commerciële boodschappen of berichten inzake charitatieve doeleinden van derden kunnen bevatten.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal er een afmeldprocedure in de vervolgmail worden opgenomen. Voor vragen kunnen deelnemers terecht bij Wild Hitradio.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Wild Hitradio aangepast worden